Styret

 

Jan-Åge Olsen-Bye

Leder

 

Hildegunn Bergdomås

Styremedlem

 

Inge Simonsen

Sekretær/Nestleder

 

Åse Amundgård

Kasserer

 

Ellen A. Kristiansen

Styremedlem